ورق ایرانیت موجدار
انواع ورق گالوانیزه

پشم سنگ رولی

پشم سنگ تخته ای

لوله های گرد و کتابی
فایبر گلاس موجدار
فایبر گلاس صاف
انواع ورق سمنت برد

لوله سیمانی کتابی

ابعاد 10×15

لوله سیمانی کتابی

ابعاد 20×15

لوله سیمانی کتابی

ابعاد 20×30

فروش انواع ورق های رنگی گالوانیزه

در رنگهای (سفید ، آبی ، زرد ، پرتقالی ، قرمز ، قهوه ای سوخته ، نارنجی) وضخامتهای 0/30 – 0/40 – 0/45 – 0/46 – 0/50 – 0/58 – 0/60 – 0/70